Οι Μυλομούκουλοι κι ο Αυλητής

Διαβάστε την αρχή του παραμυθιού "Οι Μυλομούκουλοι κι ο Αυλητής" και ακούστε το παράφωνο τραγούδι τους,

που ταλαιπωρεί τους ανθρώπους κάθε Σεπτέμβρη, την παραμονή του Σταυρού.

Τι να έκανε άραγε ο γλυκόλαλος Αυλητής για να σώσει τους ανθρώπους από αυτά τα πλάσματα;