Ο Κύκνος, το Φίδι και η Φτελιά

"Όλα τα δέντρα μιλούν αν τα αφουγκραστείς καλά. Μόνο οι φτελιές παραμένουν σιωπηλές ό,τι κι αν συμβεί".

Και τον λόγο θα σου τον πει ετούτη η ιστορία... Άκουσέ την...