Θρύλοι και Ξωτικά του Αιγαίου

Ο Αχόρταγος

Ο Αχόρταγος

Τότε ο Αυλητής παραχώρησε τη θέση του στον Παππουλάνθρωπο και σηκώθηκε ψηλός και ευθύς να συνεχίσει τα παράξενα ακούσματα εκείνης της νύχτας.

Χρουτς… (Η εισαγωγή)

Χρουτς…

 Με αυτόν τον απαλό ήχο ξεκινάει όλο ετούτο. Έτσι ακριβώς, χρουτς, ακούγεται η καρίνα μιας μικρής βάρκας που μόλις χώθηκε στην άμμο.

Τα Στοιχειωμένα Κονσερβοκούτια